Klachten

Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Ook in deze gevallen horen wij graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk of een klachtenformulier invullen.

Wij zullen onze uiterste best doen om het (eventuele) probleem naar uw tevredenheid op te lossen. Vaak kan een gesprek met één van onze medewerkers al veel onduidelijkheid wegnemen. Daarnaast leren wij van elke klacht!

Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de Koninklijke Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (KNMT). Deze klachtenregeling voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Het TIP is telefonisch bereikbaar via (0900) 2 02 50 12 (€ 0,90 per gesprek) of via deze link.