Kwaliteit

Aangezien wij patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg willen verlenen, werken wij met een team van goed opgeleide medewerkers. Elk vanuit hun eigen discipline. Om kennis binnen onze goed georganiseerde praktijk up-to-date te houden, zijn wij constant bezig met bij- en nascholing.

Ook in de tandheelkunde worden kwaliteitsrichtlijnen steeds belangrijker. Kwaliteitsverbetering op alle gebied is als constant proces opgenomen in onze bedrijfsvoering. Dit is de reden dat wij hebben deelgenomen aan het traject voor certificering volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en beschikken wij tevens over het kwaliteitscertificaat voor managementsystemen volgens de NEN-EN-ISO9001 (versie 2008). Alle processen die plaatsvinden in de praktijk worden middels een interne en externe audit getest.

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in apparatuur en opleiding om de infectiepreventie te verbeteren. En dit blijven we natuurlijk ook in de toekomst doen! 

Patiënttevredenheid

Het welzijn van de patiënt staat bij ons op de allereerste plaats. Wij zijn pas tevreden als u met een stralende glimlach de praktijk verlaat. Wij stellen uw mening zeer op prijs en hebben daarom al een aantal keren deelgenomen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Met de uitkomsten gingen wij dan aan de slag. Mocht u uw mening met ons willen delen, dan kunt het contactformulier invullen.