Kwaliteit

Aangezien wij patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg willen verlenen, werken wij met een team van goed opgeleide medewerkers. Elk vanuit hun eigen discipline. Om kennis binnen onze goed georganiseerde praktijk up-to-date te houden, zijn wij constant bezig met bij- en nascholing.

Ook in de tandheelkunde worden kwaliteitsrichtlijnen steeds belangrijker. Kwaliteitsverbetering op alle gebied is als constant proces opgenomen in onze bedrijfsvoering. Dit is de reden dat wij hebben deelgenomen aan het traject voor certificering volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en beschikken wij tevens over het kwaliteitscertificaat voor managementsystemen volgens de NEN-EN-ISO9001 (versie 2008). Alle processen die plaatsvinden in de praktijk worden middels een interne en externe audit getest.

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in apparatuur en opleiding om de infectiepreventie te verbeteren. En dit blijven we natuurlijk ook in de toekomst doen! 

 

Patiëntenraad

Deze pagina is nog in ontwikkeling betreft de Cliëntenraad.

 

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Vanzelfsprekend kunt u dit ook melden bij de balieassistente en/of bij uw behandelaar. U kunt ook een mail sturen naar info@tphobbelink.nl of bellen naar 053-4774032. Wederzijds respect wordt zeer op prijs gesteld en verbetert de communicatie.